Ajalugu

Töökeskkonna Uuringud OÜ on tegutsenud õigusjärgluse alusel juba aastast 1978.a. Tööd alustati firmas Kalurikolhoosidevaheline projekteerimis- ja tehnikabüroo. Sealt kasvasid välja sõsarettevõtted AS Kalbur ja OÜ Kalburbell, mille otsene mantlipärija on OÜ Töökeskkonna Uuringud.

 

Firmas on pikaajalised töökogemused ja vajalik personal teostamaks töökeskkonna ohutegurite parameetrite  ja elektriohutusalaseid mõõtmisi.

 

Lisaks teostab OÜ Töökeskkonna Uuringud ka firmades riskianalüüsi alltöövõtu korras (OÜ Riskianalüüs) .

 

Töökeskkond, riskianalüüs, töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite mõõtmine, valgustus, valgustuse mõõtmine, sisekliima, sisekliima mõõtmine, müra mõõtmine, ventilatsioonisüsteemide mõõtmine, ventilatsiooni mõõtmine, elektriohutusalased mõõtmised, elekter, elektritööd, valguse mõõtmine, valgus, lux-meeter, töölaua valgustus, töökeskkonna uuringud,