Mõõtevahendid

 

 

Seadme nimetus

Tootja, tüüp

Valmistamisaasta

Mõõdetavad parameetrid

Täpsus

VALGUSTUSTIHEDUS JA HELEDUS

Luksmeeter

HD 9221

2005

Valgustustihedus 40...2000 lx

B klass, vastab DIN 5032 nõuetele, viga ±3,8%

Luksmeeter

HD 2102.1, andur LP 471 PHOT, LP 471 LUM2

2008

Valgustustihedus 20...1500lx,

0,1...1999*103

B klass, vastab DIN 5032 nõuetele, viga ±4%

SISEKLIIMA JA VENTILATSIOON

Infrapuna termomeeter

AX-7531

2011

-10-50,000 C

 

Sisekliima ja ventilatsiooniparameetrite mõõteseade

TSI 9565-P

2013

Õhu temperatuur

-10...60oC

±0,3oC

õhu suhteline niiskus 0...95%

±3%

õhu liikumiskiirus 0,15...50 m/s

±3% või 0,015 m/s

õhurõhk (staatiline, rõhkude vahe)

-2500...2500 Pa

±1% või ±1Pa

õhuhulgad 0,1...325000 l/s

 

MÜRA

Müramõõdik

CESVA SC310

2005

10-20000 Hz

20...140 dB

±1 dB

Akustiline kalibraator

MMF 05000

1984

94 dB

±1 dB

Roosa müra generaator

Gold Line PN3A

2008

roosa müra

 

 

 

       

ELEKTER

Multimeeter

BM 857

2004

50 Hz

0,05...700V

±2%

Multifunktsionaalne tester

Megger MFT 1502/2

2006

Isolatsioonitakistus kuni 1000V;

RCD test;

pinge,

juhtide katkematus.

 

Ampertangid

SK-7620

2004

20A

±7%

200A

±8%

600A

±9%