Ettevõttest

Firmas on pikaajalised töökogemused ja vajalik personal teostamaks töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite ja elektriohutusalaseid mõõtmisi. Lisaks teostab OÜ Töökeskkonna Uuringud ka riskianalüüsi.

 

Põhilisteks tegevusaladeks on mõõtmised, mis on vajalikud töökeskkonna riskianalüüsi teostamiseks.

 

Töökeskkonna Uuringud OÜ on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja laborile on välja antud registreerimistunnistus L 047. Enne seda oli aastast 1997 katselabori tunnistus 019. Pidevalt on jälgitud, et labori töö oleks läbipaistev ja konrtrollorgani (EAK) poolt jälgitav.

 

Labori kvaliteedikäsiraamatus, mis põhineb standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2006  on toodud kõik vajalik mõõtmisteks ja töö kvaliteetseks sooritamiseks.