Ettevõttest

Firmas on pikaajalised töökogemused ja vajalik personal teostamaks töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite ja elektriohutusalaseid mõõtmisi. Lisaks teostab OÜ Töökeskkonna Uuringud ka riskianalüüsi, kasutades alltöövõtune OÜ Riskianalüüs teenust.

 

Põhilisteks tegevusaladeks on mõõtmised, mis on vajalikud töökeskkonna riskianalüüsi teostamiseks.

 

Töökeskkonna Uuringud OÜ on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja laborile on välja antud registreerimistunnistus
 L 047

 

Labori kvaliteedikäsiraamatus, mis põhineb standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017  on toodud kõik vajalik mõõtmisteks ja töö kvaliteetseks sooritamiseks.