Kvaliteedikinnitus

OÜ Töökeskkonna Uuringud on eraettevõte ja oma tegevuses majanduslikult sõltumatu. Firma kvaliteedijuhtimise aluseks on pidevalt uuenev kvaltiteedikäsiraamat vastavalt dokumendile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017.

 

Ettevõtet juhib labori juhataja, kellele alluvad grupijuhid, kes omakorda vastutavad teostatud tööde eest.

 

Labori juhataja tagab, et labori töötajad oleksid teadlikud oma tegevuse asjakohasusest ja tähsusest, oma panusest juhtimissüsteemi eesmärkide saavutamisse ning kliendi, õigusaktide ja eeskirjade nõuetele vastavuse olulisusest. Samuti tagatakse asjakohaste  kommunikatsiooniprotsesside rakendamine ja toimuvus labori juhtimissüsteemide tõhususe küsimustes.

 

Kõik küsimused, mis puudutavad töö organiseerimist, erialast väljaõpet, tööohutusega seotud küsimusi jne on leidnud kajastamist kvaliteedikäsiraamatus.

Kvaliteedi eest vastutab selleks kinnitatud spetsialist.

 

OÜ-l Töökeskkonna Uuringud on  head suhted  Tööinspektsiooni ning Terviseametiga.

 

Akrediteerimistunnistus